NASZ PATRON

“Trzymam się ściśle zasady chrześcijańskiej, która poucza, że uczynek miłosierny jedynie dla miłości Bożej i bliżniego powinien być spełniony. Bądźmy miłosierni dla cierpiących, abyśmy miłosierdzia Bożego sami dostąpili.”

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej oraz Patron Domu Pomocy Społecznej kierował się w życiu zasadą św. Jakuba Apostoła: “Wiara bez uczynków martwa jest”, która stała się siłą do działania na polu dobroczynności chrześcijańskiej.

APOSTOLSTWO KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

Ksiądz Ignacy Kłopotowski wyróżniał dwa rodzaje działania:

  1. zwykłe czynności życia codziennego, które nazwał “pracą dla chleba”,
  2. wszelkie działania o charakterze charytatywno – społecznym, które nazwał “pracą dla idei”, która ma zawsze na celu dobro innych.

LUBLIN

1896 Założył przytułek Św. Antoniego dla upadłych kobiet
1900 Wyremontował opuszczony klasztor i wprowadził sierociniec, dom zarobkowy oraz Dom Opieki dla starców
1905 Przeniósł sierociniec dla chłopców do Opola Lubelskiego, a sierociniec dla dziewcząt do miejscowości Jadwinów
1907 Zainicjował powstanie szpitala dla dzieci

WARSZAWA

1914 Współpracował z siostrami miłosierdzia przy prowadzeniu sierocińca i taniej kuchni
1919 Zorganizował przytułki nocne
1920 Założył Zgromadzenia Sióstr Loretanek, które prowadziły ochronki dla ubogiej dziatwy, kolonie letnie i opiekowały się zaniedbanymi moralnie i biednymi rodzicami
1923 Zainicjował zawiązanie Towarzystwa Pomocy dla Bezdomnych im. Brata Alberta
1928 Otworzył Zakład św. Ignacego w Loretto, który prowadził kolonie dla dzieci