PERSONEL

Siostry loretanki zarządzające Domem Pomocy Społecznej, nie tylko go prowadzą, ale głównie czynnie włączają się w opiekę nad chorymi wykorzystując swoją profesjonalną wiedzę oraz kierując się miłosierdziem i miłością do bliźniego.

SIOSTRY LORETANKI

DYREKTOR

s. Filomena

PIELĘGNIARKA

s. Bogusława

OPIEKUNKA

s. Zyta

PERSONEL

Lekarz:

przyjmuje 2 razy w tygodniu

Personel dziennej zmiany:

dyrektor

1 pracownik socjalny

2 pielęgniarki

2 fizjoterapeutki

6 opiekunek

1 praczka

1 pomoc kuchenna

1 pracownik ds. porządkowych