NASZA HISTORIA

W roku 2018 mija 90 lat od powstania Loretto. Od początku istnienia Loretto, Siostry podjęły działalność charytatywną. Już w 1928 r. do Loretto przyjechało około 400 dzieci na kolonie letnie. Zorganizowano także Zakład św. Ignacego dla bezdomnych. W latach 90. powstał Dom Opieki dla starszych kobiet.