AKTUALNOŚCI

MODLITWA O ŁASKĘ CZYNIENIE MIŁOSIERDZIA

Dopomóż mi Panie, aby słuch mój był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeb bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich.

Dopomóż mi Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmując cięższe mozolniejsze prace.

Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje odpocznienie jest w usłużności bliźnim.

O Jezu mój, przemień mnie w siebie, bo Ty wszystko możesz.

Fragm. “Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej

BOŻE NARODZENIE 2022

WIELKI POST 2022

“Teraz właśnie w czasie postu powinniśmy więcej czasu, niż kiedyindziej, na modlitwę poświęcać i przeznaczać. Ta modlitwa urobi naszego ducha, podniesie nas do Boga. Gaśmy swe namiętności umartwieniem i postem, który rozpoczynamy na pamiątkę tego postu, który sam Zbawiciel nasz przez 40 dni obchodził i przezeń się gotował do dzieła Odkupienia rodzaju ludzkiego.” Posiew 2 Marca 1911. Nr 9

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Boże Narodzenie 2021

”Panu malusieńkiemu dajcie dar trojaki: kadzidło modlitwy, mirrę cierpliwości a zamiast złota – serca nieście pełne miłości”.

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Adwent 2021

”Piękny przykład pokory prawdziwej daje nam św. Jan, którego opisuje Ewangelia, zapisana na niedzielę trzecią Adwentu. Pokora, to bądź sobą. Nie wywyższaj się nad innych i nie poniżaj się od nich. Bądź takim, jakim jesteś z łaski Bożej. Ani się chwal, ani się nie gań, jeśli to nie jest zgodne z prawdą. A właśnie tak postąpił św. Jan Chrzciciel”.

Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Odpust w Loretto 2021

5 września 2021 w Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto odbył się doroczny odpust.

W 90. rocznicę śmierci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego, założyciela Loretto, w Roku Świętej Rodziny i św. Józefa, siostry loretanki i czciciele Matki Bożej Loretańskiej przeżywali go pod hasłem: “Eucharystia – siła i jedność naszych rodzin”

Więcej

Poświęcenie Kościoła w Loretto 31.07.2021

31 lipca br. – na zakończenie roku jubileuszowego 100-lecia powstania Zgromadzenia Sióstr Loretanek – w Loretto został poświęcony kościół ku czci Matki Bożej Loretańskiej. W trwającym Roku Świętej Rodziny i Roku św. Józefa, w przededniu beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski, oddał Bogu na własność kolejny dom modlitwy.

Więcej

WIELKANOC 2021

“Świętość życia dla każdego człowieka jest dostępna i stanowi jego prawdziwą wielkość, o którą powinni się wszyscy ubiegać.

Mamy tak korzystać z dóbr ziemskich, aby za nie otrzymać dobra niebieskie.

O miłości Boża! Pochłoń we mnie wszystko, co jeszcze jest mojego i co się nie podoba Twoim najczystszym oczom.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

WIELKI POST 2021

“Bóg chce czasem doświadczyć naszej wierności i krzyżem nawiedza.

Jeżeli Pan Bóg nawiedza cię cierpieniem, to nie tylko nie szemraj głośno, nie narzekaj po cichu, ale całuj z miłością Jego prawicę i dźwigaj krzyż swój mężnie.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

ADWENT 2020

“Cztery niedziele poprzedzające Boże Narodzenie nazywają się z języka łacińskiego Adwentem, co znaczy przyjście, gdyż poprzedzają czas, w którym przyjście Pana Jezusa rozpamiętywać będziemy w nabożeństwach kościelnych.

A czas ten do Bożego Narodzenia składa się z czterech niedzieli na pamiątkę czterech tysięcy lat, w które ludzie oczekiwali na Narodzenie Boże naszego Zbawiciela.” bł. ks. Ignacy Kłopotowski

13 WRZEŚNIA 2020 ODPUST MATKI BOŻEJ LORETAŃSKIEJ W LORETTO

ODPUST W LORETTO – „Z MARYJĄ UWIELBIAMY BOGA”

 Siostry Loretanki zapraszają do Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto na uroczystość odpustową  w niedzielę 13.09.2020 r.

Główną Mszę świętą o godz. 13.00 będzie sprawował abp Salvatore Pennacchio Nuncjusz Apostolski w Polsce.

W roku obchodów setnej rocznicy powstania Zgromadzenia pragniemy razem z czcicielami Matki Bożej Loretańskiej dziękować Panu Bogu za Jego opiekę i błogosławieństwo w stuletniej historii naszego Zgromadzenia.

Liturgię Mszy świętej poprzedzi poniższy program prowadzony od godziny 9.00

– Modlitwa różańcowa,

– Przedstawienie jubileuszowe o historii Zgromadzenia,

– Konferencja formacyjna, którą wygłosi ks. Szymon Mucha,

– Koncert muzyczny w wykonaniu Orkiestry Koncertowej Victoria z Warszawy Rembertowa,

Po Mszy świętej Koronka do Bożego Miłosierdzia. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy oraz duchowej łączności, tych, którzy tym razem nie będą mogli przybyć na tegoroczne święto Loretańskiej Pani.

31 LIPCA 2020 STULECIE ZGROMADZENIA SIÓSTR LORETANEK

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej powstało 31 lipca 1920 roku. Założycielem zgromadzenia jest bł. ks. Ignacy Kłopotowski, ówczesny dziekan praski i proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej w Warszawie. Początkowo loretanki stanowiły związek religijny posiadający ustną aprobatę arcybiskupa warszawskiego, Aleksandra Kakowskiego. Kanoniczna erekcja zgromadzenia nastąpiła 19 maja 1928 roku.
W ten sposób powstało Pobożne Stowarzyszenie Sióstr Loretanek. Po drugiej wojnie światowej, w 1949 roku loretanki stały się zgromadzeniem zakonnym na prawie diecezjalnym, zaś 24 maja 1971 roku uzyskały dekret pochwalny i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej.
Maryja jest główną Patronką Zgromadzenia. Drugorzędnymi patronami są: św. Józef, św. Benedykt i św. Scholastyka. Obecnie Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej posiada 20 domów, w tym 7 za granicą. Zasadniczy nurt działalności sióstr loretanek stanowi praca wydawnicza i drukarska.

19 CZERWCA 2020 15-TA ROCZNICA BEATYFIKACJI KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO

19 czerwca 2020 roku minęło 15 lat od beatyfikacji ks. Ignacego Kłopotowskiego, Patrona naszego Domu Opieki. Dziękczynna msza święta odbyła się tego dnia w Loretto i zgromadziła siostry loretanki i czcicieli tego opiekuna ubogich.

WIELKI POST 2020

“Jest więc Post Wielki czasem, w którym zaskarbimy sobie wiele łask Bożych na cały rok – łask, które nas zdołają utrzymać w bojaźni Bożej i prawdziwej pobożności.

Nie zaniedbujmy postu – z postem połączmy modlitwę, abyśmy za łaską Boża mogli zabezpieczyć się od zguby wiecznej.”

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Wizyta biskupa Romualda Kamińskiego z okazji Światowego Dnia Chorego

W dniu 9 lutego o godz. 14.00 pod przewodnictwem bp. Romualda Kamińskiego ordynariusza diecezji warszawsko-praskiej została odprawiona Msza Święta w intencji mieszkanek i personelu naszego Domu Pomocy Społecznej. Wszystkim potrzebującym został  też udzielony Sakrament Chorych. Ks Biskup Romuald nawiedził nasz Dom z racji zbliżającego się Dnia Chorych 11 lutego.

Po Mszy św wszyscy goście i mieszkańcy mogli wysłuchać koncertu skrzypcowego.

2 LUTY. DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

“Gdy siostry będą miały zmartwienia, pokusy czy inne ciężkie chwile to idźcie przed Najświętszy Sakrament i tam szukajcie pomocy.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

“Miłość was, Siostry, wiąże i wynagradza wasze poświęcenie dla Pana Jezusa, który właśnie przez miłość chce być waszą nagrodą i tu na ziemi, i tam w niebie.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

“O jak szczęśliwi, błogosławieni, są ci, którzy miłują Boga. Miłujmy Go wszyscy całym sercem i oddawajmy Mu cześć, bo to jest to, czego nade wszystko oczekuje od nas Bóg.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

“Największym szczęściem, najlepszą dolą na świecie jest, gdy kto wiernie Panu Bogu służy.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Bóg się rodzi, moc truchleje

“[W chwili Komunii świętej] serca nasze stają się jakby żłóbkiem, w którym Najświętsza Maryja Panna składa swego Syna, a naszego Zbawiciela.”

Bł. ks. Ignacy Kłopotowski

OGŁOSZENIE

zatrudnimy pracowników

JESIENNY SPACER

I co czuje i co żyje niech z nami chwali Maryję

“Każde dobre dziecko naśladuje swa matkę stosownie do ogólnego przekonania: kto kocha albo już jest podobny do osoby którą kocha albo stara się o to. Jeśli wiec kochamy Maryję powinniśmy się starać naśladować Ją.

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Okres Wielkiego Postu

“Pan Jezus nauczył nas, abyśmy umieli znieść, kiedy tego konieczność, lub dobro wyższe wymaga, umartwienie ciała i nie poddawali ciału duszy własnej, raczej o duszy zawsze troskliwiej pamiętali, niż o ciele, które wciąż się nam z swemi potrzebami narzuca i przez szatana kusi, odwodzi od świątobliwości i pobożności. Odpierając pokusę szatańską Pan Jezus powiedział mu dla naszej nauki i przestrogi, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkiem słowem, które pochodzi z ust Bożych.”

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Mianowanie Siostry Łucji na kapitana 4 luty 2019

Siostra Łucja Aniela Wojdyno, loretanka, zasłużona katechetka i pielęgniarka, z oddaniem posługująca w Loretto i całej okolicy od dziesięcioleci. Swoim telentem muzycznym jako organistka służyła także mieszkankom naszego Domu Opieki. Ciesząca się wielką wdzięcznością okolicznych mieszkańców. Siostra Łucja to także uczestniczka i bohater Powstania Warszawskiego. Dnia 4-go lutego 2019 roku otrzymała nominację na kapitana w uznaniu za jej zasługi poniesione w obronie Rzeczypostopiltej Polskiej.

Łukasz Kudlicki, Dyrektor Gabinetu Politycznego w MON wręczył akt mianowania na stopień kapitana Wojska Polskiego Anieli Wojdynie (s. Maria Łucja). Uczestniczce Powstania Warszawskiego i Loretance.

Nagranie mianowania na kapitana Siostry Łucji 

Wiarę naszą stwierdzajmy życiem i czynami… Wówczas możemy być pewni, że łaski płynące na świat z Bożego Narodzenia staną się naszym udziałem.” bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Nowy Kościół w Loretto jesienią

9 września 2018

UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE I POŚWIĘCENIE NOWEJ ŚWIĄTYNI W LORETTO

09 styczeń 2018

STYCZNIOWY PRZYMROZEK

Głębokie matczyne spojrzenie Maryi daje nam poczucie jej macierzyńskiej opieki. Maryja nieustannie czuwa nad nami, nawet w tak mroźne dni jak dziś.

22 grudzień 2017

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

Mamy nadzieję, że świąteczne dekoracje w naszym Domu Pomocy Społecznej przybliżają choć w niewielkim stopniu naszym mieszkankom ciepło domowego ogniska w tym szczególnym okresie roku.

10 wrzesień 2017

ODPUST W LORETTO

Tradycyjnie , jak co roku, dzień odpustu przyciągnął do Loretto tysiące pielgrzymów. Organizacja tak wielkiej masowej imprezy mobilizuje i koncentruje wszystkie siły Zgromadzenia Sióstr MBL. Dom Pomocy Społecznej miał również swój udział w tym wydarzeniu. Zadaniem DPS-u było zorganizowanie punktu medycznego pierwszej pomocy. W tym roku , mimo ciepłej aury, nie była potrzebna żadna interwencja. Dziękujemy naszej załodze za dyspozycyjność w tym dniu i gotowość do niesienia pomocy innym.

5 czerwiec 2017

NOWA FIGURA MATKI BOŻEJ STANĘŁA NA DZIEDZIŃCU DPS-U

Z wielką radością przekazujemy informację o umieszczeniu nowej figury Matki Bożej na dziedzińcu. Figura wykonana została z piaskowca. Koleje jej losu były różne, a teraz została podarowana siostrom Loretankom, które mają nadzieję, że zostanie u nich na dłużej.  Matka Boża postawiona na betonowym postumencie zagląda do kaplicy DPS-u , której okna znajdują się naprzeciw.

28 luty 2017

NUNCJUSZ APOSTOLSKI Z WIZYTĄ W POLSKIM LORETTO

Nuncjusz Apostolski Ks. Abp Salvatore Pennacchio odwiedził Sanktuarium Matki Bożej w Loretto.

czytaj dalej

Wizyta poświęcona była głównie trwającej budowie nowej świątyni, która  jest chlubą, a zarazem wielkim wyczynem Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Zaledwie w 2014 roku byliśmy świadkami wmurowania kamienia węgielnego, a dziś możemy podziwiać świątynię górującą ponad wierzchołkami otulających ją sosen. Jego Ekscelencja miał okazję nie tylko podziwiać ją z zewnątrz, ale także wejść do środka, gdzie mógł poczuć atmosferę przyszłego sanktuarium, które niestety wymaga jeszcze wiele trudu i funduszy związanych z jego wykończeniem. Był to też czas wspólnej modlitwy przed Figurą Matki Bożej Loretańskiej oraz miłego spotkania z siostrami loretankami, które mogły skorzystać z okazji rozmowy w ojczystym języku czcigodnego gościa. Jednym z elementów wizyty było spotkanie z  pensjonariuszkami w Domu Pomocy Społecznej Charytatywnym Dziele Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego, który znajduje się na terenie sanktuarium. Nuncjusz Apostolski wyraził swoje uznanie za utrzymanie obiektu w idealnym stanie i stworzenie prawdziwie rodzinnego klimatu jego mieszkankom. Wizyta została zakończona wspólnym, pamiątkowym zdjęciem.

PRACE REMONTOWE
czerwiec 2017

NOWE DRZWI…

Jesteśmy w trakcie montowania drzwi oddzielających część administracyjną od części mieszkalnej DPS. Drzwi są bardzo nowoczesne, bo otwierane kartą magnetyczną. Mamy nadzieję, że spełnią swoje zadanie polegające na oddzieleniu od siebie obszarów pełniących tak różne funkcje.

marzec 2017

MALOWANIE KORYTARZA

Właśnie został odświeżony główny korytarz.  Farba w odcieniach zieleni nawiązuje do koloru budzącej się  przyrody za oknem. Obok zamieszczamy parę zdjęć dokumentujących to wydarzenie.