Nasza specjalizacja

CHOROBA ALZHEIMERA

Dom Pomocy Społecznej Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego przeznaczony jest dla kobiet w wieku 65+  i somatycznie chorych. Specjalizujemy się w opiece pielęgnacyjnej osób z chorobą Alzheimera. Aktualnie problem osób dotkniętych tą chorobą urasta do rangi ogólnospołecznej. Osoby w zaawansowanym stadium choroby, nie posiadające odpowiedniej i stałej opieki, stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i życia własnego oraz najbliższego otoczenia. Koniecznością staje się profesjonalna opieka w specjalistycznych ośrodkach opiekuńczych, oparta na znajomości przebiegu choroby i jej objawów, a przede wszystkim zastosowanie odpowiedniej metody leczenia.

METODY POPRAWY FUNKCJI POZNAWCZYCH CHORYCH NA ALZHEIMERA

METODA FARMAKOLOGICZNA

W leczeniu choroby Alzheimera leki mają podstawowe znaczenie, gdyż stosowane są w celu redukcji zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego.

INHIBITORY CHOLINESTAZY

TERAPIA STABILIZUJĄCA

LEKI PRZECIWZAPALNE

LECZENIE PSYCHICZNYCH ZABURZEŃ

LEKI PRZECIW/PSYCHOTYCZNE

LEKI PRZECIW/DEPRESYJNE

METODA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Metoda psychoterapeutyczna jest uzupełnieniem metody farmakologicznej, a jednocześnie utrzymuje chorego jak najdłużej w dobrej kondycji.

TRENING FUNKCJI POZNAWCZEJ

TERAPIA ZAJĘCIOWA

MUZYKOTERAPIA

KOMUNIKOWANIE INTERPERSONALNE

KONTAKT Z RODZINĄ

ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM

TERAPIA STABILIZUJĄCA

LEKI PRZECIWZAPALNE

LECZENIE PSYCHICZNYCH ZABURZEŃ

LEKI PRZECIW/PSYCHOTYCZNE

LEKI PRZECIW/DEPRESYJNE

KARTA ZASAD W OPIECE NAD OSOBAMI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

  1. Choroba Alzheimera oraz pokrewne choroby otępienne są schorzeniami postępującymi i degeneracyjnymi. Mają ogromny wpływ na osoby nimi dotknięte, jak również ich rodziny.
  2. Cierpiący z powodu chorób otępiennych są nadal ludźmi wartościowymi, posiadającymi własną godność i zasługującymi na tyle szacunku, co inni ludzie.
  3. Osoby cierpiące z powodu otępienia potrzebują bezpiecznego środowiska do życia oraz ochrony przed wykorzystaniem i pomocą.
  4. Odpowiednia opieka nad tymi osobami wymaga dostępu do usług medycznych i socjalnych. Każda osoba, u której podejrzewa się chorobę otępienną, wymaga oceny medycznej, a osoby, u których stwierdzono chorobę potrzebują stałej opieki i leczenia.
  5. Osoby cierpiące z powodu otępienia powinny uczestniczyć, jeśli jest to możliwe, w decyzjach mających wpływ na ich życie codzienne i przyszłą opiekę.