Nasz Patron

“Trzymam się ściśle zasady chrześcijańskiej, która poucza, że uczynek miłosierny jedynie dla miłości Bożej i bliżniego powinien być spełniony. Bądźmy miłosierni dla cierpiących, abyśmy miłosierdzia Bożego sami dostąpili.”

bł. ks. Ignacy Kłopotowski

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej oraz Patron Domu Pomocy Społecznej kierował się w życiu zasadą św. Jakuba Apostoła: “Wiara bez uczynków martwa jest”, która stała się siłą do działania na polu dobroczynności chrześcijańskiej.

Apostolstwo bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Ksiądz Ignacy Kłopotowski wyróżniał dwa rodzaje działania:

  1. zwykłe czynności życia codziennego, które nazwał “pracą dla chleba”,
  2. wszelkie działania o charakterze charytatywno – społecznym, które nazwał “pracą dla idei”, która ma zawsze na celu dobro innych.

LUBLIN

1896 Założył przytułek Św. Antoniego dla upadłych kobiet
1900 Wyremontował opuszczony klasztor i wprowadził sierociniec, dom zarobkowy oraz Dom Opieki dla starców
1905 Przeniósł sierociniec dla chłopców do Opola Lubelskiego, a sierociniec dla dziewcząt do miejscowości Jadwinów
1907 Zainicjował powstanie szpitala dla dzieci