PLAN DNIA

W Domu Pomocy Społecznej obowiązuje ścisły harmonogram dnia przystosowany do potrzeb mieszkanek i odwiedzających osób oraz umożliwiający stałą i na odpowiednim poziomie opiekę pielęgnacyjną.

7.00  RAPORT PIELĘGNIARSKI

7.10 TOALETA PORANNA

mycie oraz ubieranie mieszkanek

8.15 – 9.00  ŚNIADANIE

dla osób poruszających się samodzielnie podawane w stołówce

osoby leżące karmione są w pokojach

8.15 – 9.00  ŚNIADANIE

dla osób poruszających się samodzielnie podawane w stołówce

osoby leżące spożywają posiłek w pokojach z pomocą opiekunek

TOALETA

9.30 – 10.15  ĆWICZENIA Z FIZJOTERAPEUTKĄ

wspólna gimnastyka na sali dziennego pobytu pod okiem wykwalifikowanego personelu dla osób chodzących i poruszających się na wózkach

osoby z zaawansowaną chorobą są gimnastykowane indywidualnie

10.30 – 11.15  CZAS WOLNY

w czasie letnim mieszkanki mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu w ogrodzonym ogrodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

11.15 – 12.05  MSZA ŚW.

Msza św. nagłośniona jest w całym domu opieki

komunia św. dla chorych leżących w łóżkach noszona jest do pokoi

12.20  OBIAD

catering zewnętrzny

dla osób poruszających się samodzielnie podawane w stołówce

osoby leżące spożywają posiłek w pokojach z pomocą opiekunek

zachowana jest dieta normalna, lekkostrawna, cukrzycowa w zależności od wskazań

pokarmy są też miksowane w razie potrzeby

TOALETA

13.30 – 15.00  TERAPIA ZAJĘCIOWA LUB ODPOCZYNEK

w zależności od stanu fizycznego i psychicznego naszych mieszkanek organizowane są zajęcia animacyjne np.: wspólne rysowanie, lepienie z plasteliny, śpiewanie.

15.15  PODWIECZOREK

na podwieczorek podawane są lekkie przekąski, takie jak: serek, jogurt lub świeże owoce

15.30 – 17.00  CZAS WOLNY

w czasie letnim mieszkanki mają możliwość przebywania na świeżym powietrzu w ogrodzonym ogrodzie dostosowanym do osób niepełnosprawnych

17.30  KOLACJA

dla osób poruszających się samodzielnie podawana w stołówce

osoby leżące spożywają posiłek w pokojach z pomocą opiekunek

TOALETA

18.00 – 19.00  PRZYGOTOWANIE DO SPOCZYNKU

19.00 – 21.00  CZAS WOLNY

osoby chodzące mają możliwość korzystania z sali dziennej

oglądanie telewizji lub słuchanie radia

21.00  CISZA NOCNA

opieka nocna : podawanie lekarstw, zmiana pozycji, toaleta

Lekarstwa podawane są przez pielęgniarki.

Pomiary ciśnienia, temperatury i poziomu cukru odbywają się wg potrzeb.