Charytatywne Dzieło Miłości im. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
GALERIA ZDJĘĆ
AKTUALNOŚCI
NASZE DOŚWIADCZENIE
STRUKTURA OBIEKTU

O NAS

Życie ludzkie w swym pięknie i dynamizmie nieuchronnie zmierza ku schyłkowi. Niestety dla niektórych osób jest to czas znacznego pogorszenia zdrowia, a konieczność stałej opieki nad osobą chorą, poświęcenie nieustannej uwagi i cierpliwej służby bywa dla rodziny i najbliższych wyzwaniem, któremu nie są w stanie podołać. Dlatego też w wielu przypadkach nieodzowne jest umieszczenie chorego w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym, który zapewni zaspokojenie podstawowych jego potrzeb, profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo.

Nasz Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku i somatycznie chorych.

Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych.

Nasze mieszkanki otoczone są opieką sióstr loretanek oraz personelu świeckiego.

OPIEKA LEKARSKA:

Zapewniamy stałą opiekę lekarską i leczenie farmakologiczne.

REHABILITACJA:

Dla poprawy kondycji prowadzone są zajęcia wspierające i podtrzymujące w specjalistycznych gabinetach.

WSPARCIE DUCHOWE:

Na terenie obiektu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza św.