KONTAKT

CHARYTATYWNE DZIEŁO MIŁOŚCI im. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Dom Pomocy Społecznej

ADRES

LORETTO 1
07-202 WYSZKÓW

ADRES e-mail

dps.loretto@wp.pl

TELEFON

+ 48 29 / 596 66 31

NUMER KONTA

BANK PEKAO S.A.
Oddział w Wyszkowie
59 1240 5631 1111 0000 5088 8889

DYREKTOR

s. Filomena
Bogusława Czyrka