Dom Pomocy Społecznej w Loretto

Dom Pomocy Społecznej w Loretto

Charytatywne Dzieło Miłości im. bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej
GALERIA ZDJĘĆ
AKTUALNOŚCI
NASZE DOŚWIADCZENIE
STRUKTURA OBIEKTU
„Trzymam się ściśle zasady chrześcijańskiej, która poucza, że uczynek miłosierny jedynie dla miłości Bożej i bliźniego powinien być spełniony. Bądźmy miłosierni dla cierpiących, abyśmy miłosierdzia Bożego sami dostąpili.” bł. ks. Ignacy Kłopotowski

O NAS

Życie ludzkie w swym pięknie i dynamizmie nieuchronnie zmierza ku schyłkowi. Niestety dla niektórych osób jest to czas znacznego pogorszenia zdrowia, a konieczność stałej opieki nad osobą chorą, poświęcenie nieustannej uwagi i cierpliwej służby bywa dla rodziny i najbliższych wyzwaniem, któremu nie są w stanie podołać. Dlatego też w wielu przypadkach nieodzowne jest umieszczenie chorego w specjalistycznym ośrodku opiekuńczym, który zapewni zaspokojenie podstawowych jego potrzeb, profesjonalną opiekę i bezpieczeństwo.

Nasz Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla kobiet w podeszłym wieku i somatycznie chorych.

Naszym zadaniem jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych.

Nasze mieszkanki otoczone są opieką sióstr loretanek oraz personelu świeckiego.

OPIEKA LEKARSKA:

Zapewniamy stałą opiekę lekarską i leczenie farmakologiczne.

REHABILITACJA:

Dla poprawy kondycji prowadzone są zajęcia wspierające i podtrzymujące w specjalistycznych gabinetach.

WSPARCIE DUCHOWE:

Na terenie obiektu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza św.